top of page
A bicyclist crosses Main St.

Ki sa ki egzakteman yon BID?

Yon Distri Amelyorasyon Biznis (BID) bay pwogram ak sèvis siplemantè pi wo pase sa Vil la ofri. 

Objektif nou se ede ankouraje biznis ak aktivite kiltirèl pou kreye yon anba lavil k ap viv, pwospere pou biznis Brockton, rezidan yo, ak vizitè yo.

Kisa yon BID fè?

 
Edited Prova.jpg
Kiltirèl Placemaking
Maketing & Branding
Sipò biznis & Rekritman
Defans

Kiltirèl Placemaking

 

BID a kapab aplike aktivite ki pral inifye distri a, ranfòse yon sans de kominote ak kote, epi fè anba lavil yon destinasyon ki amizan ak enteresan pou tout moun. Egzanp yo enkli mizik ap viv, mache kiltivatè, evènman an detay pop-up, seri fim deyò, semèn restoran, ak lòt evènman siyati.

Fè anplasman gen ladan tou anbelisman anba lavil la atravè jaden, ekleraj amelyore, amelyorasyon fasad, atizay piblik, tab ak chèz, wayfinding ak siyal anyè biznis, ak anpil lòt bagay ankò.

Maketing ak Branding

 

BID a ka konsantre sou pwomosyon Brockton kòm yon destinasyon rejyonal, ranfòse efò maketing kolaborasyon, ogmante aksè anba lavil la, ak travay pou rekrite ak angaje nouvo biznis.

 

Li pral vize devlope ak aplike yon estrateji maketing ki konsistan ak dirab pou tout distri anba lavil la, ki ka gen ladan kreyasyon yon mak inifye, sit entènèt, kalandriye evènman ak pwogramasyon, prezans medya sosyal, bilten elektwonik, opòtinite pou laprès, ak plis ankò. .

Sipò biznis & Rekritman

 

BID a kapab sipòte biznis ki deja egziste epi atire nouvo biznis ak envestisman nan distri a.

 

Li ka bay asistans teknik ak sèvis konsiltasyon pou biznis lokal yo sou sijè tankou maketing dijital, e-commerce, maketing kolaborasyon, konsepsyon an detay, machandiz, ak plis ankò. Li ta ka bay sipò tou nan pwogram sibvansyon oswa prè ti biznis yo, ak rekiperasyon COVID pou biznis lokal yo.

Defans

 

BID a kapab defann pwopriyetè pwopriyete distri anba lavil yo epi travay an kolaborasyon avèk Vil Brockton ak lòt òganizasyon kominotè ak defansè.

 

BID a ta etabli yon Memorandòm Konpreyansyon (MOU) ak vil la ak lòt antite pwopriyetè pwopriyete a epi asire yon chèz nan tab la pou travay an kolaborasyon ak Vil la pou avanse enterè BID la.

bottom of page